Kwaliteit


Kwaliteit van dienstverlening
Brederode Wonen wil de kwaliteit van haar dienstverlening voortdurend op een hoog peil houden. Hiervoor hanteren we de kwaliteitseisen van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).
Meer informatie over onze kwaliteit van dienstverlening leest u in de folder Wij staan voor kwaliteit.

KWH-Huurlabel
Brederode Wonen heeft sinds 2009 het KWH-Huurlabel. Dit is een soort keurmerk voor corporaties, waarmee wordt aangetoond dat wij aan hoge kwaliteitseisen voldoen op het gebied van dienstverlening aan onze huurders. Het label wordt toegekend door een onafhankelijke instelling - Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector - die door uitgebreid onderzoek onze kwaliteiten toetst. Een belangrijk deel van de beoordeling vindt plaats door middel van een klanttevredenheidsonderzoek onder onze huurders. Als onze sterke punten worden genoemd: behulpzaam, betrouwbaar en klantgericht. Wat nog beter kan is de klachtenafhandeling. We zijn bij met de waardering van onze huurders en werken aan de verbeterpunten.

Goed rapportcijfer
We zijn trots dat we ook in 2014 het KWH-keurmerk hebben behouden. Met een gemiddeld cijfer van 7,7 staat Brederode Wonen landelijk op de 41ste plaats van de 143 deelnemende corporaties. Als onze sterke punten worden genoemd: behulpzaam, betrouwbaar en klantgericht. Wat nog beter kan is de klachtenafhandeling. We zijn blij met de waardering van onze huurders en gaan aan de slag met de verbeterpunten.

Kwaliteit van woningen
Naast de kwaliteit van onze dienstverlening, houden wij ons vanzelfsprekend intensief bezig met de kwaliteit van onze woningen. Wij hechten belang aan een hoog onderhoudsniveau. Daarbij wordt bovendien zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Dit betekent dat wij waar wij kunnen energiebesparende maatregelen treffen en gebruik maken van verantwoorde materialen.