Visitatie Brederode Wonen 2019

Alle bij branchevereniging Aedes aangesloten corporaties zijn verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Dat geldt ook voor Brederode Wonen. Een visitatie geeft inzicht in de prestaties van een corporatie. Het is bovendien een manier om verantwoording af te leggen. In 2019 is Brederode Wonen voor de derde keer gevisiteerd, deze keer door Cognitum.

Leest u HIER het volledige visitatierapport.
Leest u HIER de zienswijze van Brederode Wonen op het visitatierapport.