Post van Brederode Wonen

Heeft u post van Brederode Wonen ontvangen? Vul hier onder uw code in om het document digitaal te bekijken.

Post op papier of per e-mail

Wanneer u post van Brederode Wonen op papier ontvangt, krijgt u ook dit bericht bij de post.
Hiermee is het mogelijk om de post ook digitaal te bekijken. Ontvangt u de post digitaal dan krijgt u deze mail van Postex om u er op te wijzen dat er post is. Als u klikt op document bekijken, wordt de brief geopend.

Huurnota

Heeft u geen automatische incasso dan ontvangt u aan het einde van elke maand een huurnota van ons via Postex. Als uw e-mailadres bekend is ontvangt u een e-mail, hierin wordt u de optie gegeven om via iDEAL uw huur te betalen. Indien uw e-mailadres niet bekend is ontvangt u per post een betalingskenmerk van ons voor het betalen van de huur.

Postex

Postex verzorgt de postverwerking van Brederode Wonen. Wilt u meer weten over Postex? Kijk dan op www.postex.com. Let op: Postex vraagt nooit naar inloggegevens of wachtwoorden. Geef deze nooit aan anderen. Heeft u nog vragen of twijfelt u aan de echtheid van de poststukken? Neem dan contact met ons op.