Prestatieafspraken gemeente Bloemendaal en gemeente Velsen 2018 getekend

07 december 2017

Op respectievelijk dinsdag 5 december en donderdag 7 december zijn de prestatieafspraken voor het komende jaar getekend. Dit betreft afspraken tussen de gemeentes, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties.

Elk jaar wordt opnieuw vastgelegd welke activiteiten alle partijen in het opvolgende jaar gaan uitvoeren om de doelstellingen uit de prestatieafspraken te behalen. De partijen hebben gezamenlijk aangegeven expliciet belang te hechten aan de omvang van de sociale voorraad, nieuwbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid van het wonen en leefbaarheid.

Uiterlijk 15 december 2017 moeten de woningcorporaties deze prestatieafspraken bij de minister indienen.

Leest u HIER de prestatieafspraken voor de Gemeente Bloemendaal.

Leest u HIER de prestatieafspraken voor de Gemeente Velsen.