Geslaagde kerstborrel!

12 december 2017

Op dinsdag 12 december vond de Brederode Wonen kerstborrel in het Dorpshuys in Bloemendaal plaats. Alle huurders waren hiervoor uitgenodigd en de opkomst was, ondanks de winterse omstandigheden, gezellig hoog!

In de maand voorafgaande aan de borrel was alle huurders gevraagd om deel te nemen aan een enquête ten behoeve van ons nieuw te maken ondernemingsplan. Hierin werd de bewoners gevraagd naar:

  • De Kernwaarden

  • De belangrijkst geachte thema’s

  • Prioritering van de belangrijkste thema’s

  • Nieuwe ideeën

Maarliefst 166 huurders hebben de enquête ingevuld, waarvoor onze grote dank! De uitkomsten en de prioritering van de bewoners op gebied van o.a. duurzaamheid en betaalbaarheid werden tijdens de borrel gepresenteerd.

Alle input (inclusief adviezen) wordt samengevoegd met de input van de medewerkers van Brederode Wonen en met die van verschillende partners, zoals onze huurdersvereniging HVB, andere woningcorporaties en de gemeenten, en nemen wij mee bij het vernieuwen van ons ondernemingsplan.

Wij wensen alle huurders van Brederode Wonen fijne feestdagen en een goed 2018 toe!