Een digitaal loket voor (sociale) huurwoningen

24 juli 2018

Met ingang van 27 november bieden de corporaties in Beverwijk, Velsen en Zuid-Kennemerland (Brederode Wonen, De Key, Elan Wonen, Pré Wonen, Velison Wonen, Ymere, Woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland) hun woningen aan via één website: www.mijnwoonservice.nl.

Leest u HIER het hele persbericht.

Leest u HIER een krantenbericht hierover in het IJmuider Courant dd. 24 juli 2018.