Duurzaam dichtbij: het nieuwe ondernemingsplan van Brederode Wonen

10 december 2018

Brederode Wonen heeft voor de periode 2019 - 2023 een nieuw ondernemingsplan: Duurzaam dichtbij.

De totstandkoming van dit plan was een proces van het verwerken van waardevolle input van onze stakeholders, de demografische ontwikkelingen in ons werkgebied en de eisen vanuit de overheid. Uiteraard vormen onze eigen missie en visie hierbij de basis.

Wij zijn een betrouwbare, sociale corporatie die dicht bij haar huurders staat en kiest voor duurzame oplossingen. Vooral wat betreft dat laatste zijn er grote stappen te zetten voor ons als kleine corporatie, waarbij we altijd voor ogen zullen houden dat onze kernopgave bestaat uit het bieden van goede en betaalbare woningen voor huishoudens met een beperkt gevulde portemonnee.

In ons digitale ondernemingsplan leest u onze missie en visie en onze speerpunten en de achterliggende gedachten.

Klik hier voor het downloaden van het ondernemingsplan.