Prestatieafspraken gemeenten Bloemendaal en Velsen getekend

13 december 2018

De prestatieafspraken voor het komende jaar, zowel voor de gemeente Bloemendaal als voor de gemeente Velsen, zijn getekend. Dit betreft afspraken tussen de gemeentes, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties.

Elk jaar wordt opnieuw vastgelegd welke activiteiten alle partijen in het opvolgende jaar gaan uitvoeren om de doelstellingen uit de prestatieafspraken te behalen. De partijen hebben gezamenlijk aangegeven expliciet belang te hechten aan de omvang van de sociale voorraad, nieuwbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid van het wonen en leefbaarheid.

Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Bloemendaal

Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Velsen