Evaluatie Woningwet

18 maart 2019

Naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet trekt de minister conclusies en doet aanbevelingen. Een voor Brederode Wonen belangrijke conclusie, heeft te maken met de adviesrol van de ALV. Zelf concludeerden we eerder dat dit voorschrift veel extra werk en kosten met zich meebrengt en eigenlijk geen meerwaarde oplevert. De minister concludeert dit nu ook en stelt aan de Tweede Kamer voor deze regel te laten vervallen.

Klikt u hier voor de betreffende paragraaf uit de evaluatie van de minister.