Wettelijke beperkingen huurbeleid

26 maart 2019

Eind 2018 sloten Aedes (koepelorganisatie van de corporaties) en de Woonbond (belangenvereniging van huurders) een Sociaal huurakkoord met afspraken over het huurbeleid voor de komende jaren. De bedoeling is om huurders een betaalbaar huis te kunnen blijven bieden. Door benodigde wetswijzigingen is het nu nog niet mogelijk om een deel van het Sociaal Huurakkoord dit jaar al uit te voeren.

De Woonbond stelt in zijn publicaties dat 300.000 huishoudens in aanmerking kunnen komen voor huurbevriezing of -verlaging. Daarbij gaat de Woonbond er aan voorbij, dat de wetgeving nog niet is vastgesteld, waarmee tijdelijke huurbevriezing of -verlaging mogelijk is. In 2019 kunnen wij dit dan ook niet toepassen.

Een verzoek tot huurverlaging van een sociale huurwoning bij een huur boven de € 720,42 is wel mogelijk, als er een zodanige inkomensdaling is dat er huurtoeslag kan worden aangevraagd. Dit speelt bij huishoudens waar in het verleden een inkomensafhankelijke huurverhoging is gevraagd, op basis van een hoog inkomen.

Brederode Wonen heeft wel het advies vanuit het Sociaal Huurakkoord gevolgd, om de gemiddelde jaarlijkse huurverhoging te beperken tot inflatie (1,6%), hoewel de wettelijke kaders meer ruimte bieden.

De landelijke regeling moet nog verder worden uitgewerkt.