Nieuws

Wettelijke beperkingen huurbeleid

Wettelijke beperkingen huurbeleid

26 maart 2019

Eind 2018 sloten Aedes (koepelorganisatie van de corporaties) en de Woonbond (belangenvereniging van huurders) een Sociaal huurakkoord met afspraken over het huurbeleid voor de komende jaren. De bedoeling is om huurders een betaalbaar huis te kunnen blijven bieden. Door benodigde wetswijzigingen is het nu nog niet mogelijk om een deel van het Sociaal Huurakkoord dit jaar al uit te voeren.

Lees meer
Evaluatie Woningwet

Evaluatie Woningwet

18 maart 2019

Naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet trekt de minister conclusies en doet aanbevelingen. Een voor Brederode Wonen belangrijke conclusie, heeft te maken met de adviesrol van de ALV. Zelf concludeerden we eerder dat dit voorschrift veel extra werk en kosten met zich meebrengt en eigenlijk geen meerwaarde oplevert. De minister concludeert dit nu ook en stelt aan de Tweede Kamer voor deze regel te laten vervallen.

Lees meer
Persbericht: Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

Persbericht: Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

15 februari 2019

100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurder.

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda tijdens een persconferentie op vrijdag 14 februari in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Lees meer
Prestatieafspraken gemeenten Bloemendaal en Velsen getekend

Prestatieafspraken gemeenten Bloemendaal en Velsen getekend

13 december 2018

De prestatieafspraken voor het komende jaar, zowel voor de gemeente Bloemendaal als voor de gemeente Velsen, zijn getekend. Dit betreft afspraken tussen de gemeentes, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties.

Lees meer
Nieuwe Breeduit & HVB Nieuwsbrief

Nieuwe Breeduit & HVB Nieuwsbrief

13 december 2018

De nieuwe Breeduit en de HVB-nieuwsbrief staan voor u klaar!

Lees meer
pagina 1 van 12