Huur betalen

Voordat u de sleutels van uw woning kreeg, hebben wij gezamenlijke afspraken gemaakt. Deze staan in de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden. Eén van uw verplichtingen is het tijdig betalen van de huur, vóór de eerste dag van de maand.

Machtiging
De meest eenvoudige manier om te betalen is Brederode Wonen te machtigen om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven. U heeft er dan geen omkijken naar en wij weten zeker dat de huur op tijd wordt betaald. De afschrijving gebeurt op de eerste dag van de maand. Mocht er bij het incasseren onvoldoende saldo op uw rekening staan, dan ontvangt u een herinneringsbrief.

Voor het afgeven van een machtiging kunt u bellen met ons kantoor, telefoon (023) 5259191. Wij sturen u dan een machtigingskaart. Uiteraard kunt u de machtiging op ieder moment intrekken.

U kunt ook een machtigingsformulier downloaden. U vult dit formulier in en stuurt het naar ons op. Vergeet daarbij uw handtekening niet op het formulier te zetten.

Huurnota
Kiest u niet voor een automatische machtiging, dan ontvangt u rond de 24ste van de maand een huurnota. Verder kunt u op kantoor de huur contant betalen of pinnen.
 Bankgegevens

  • Het IBAN nummer van Brederode Wonen is NL46BNGH0285059343. U vindt ons IBAN-nummer ook op de acceptgiro die u van ons ontvangt.
  • Het kenmerk dat Brederode Wonen bij het incasseren gebruikt, is NL70ZZZ340697960000 (incassant ID). Uw huurcontractnummer is het machtigingskenmerk. De unieke combinatie van de incassant-ID en uw machtigingskenmerk vindt u terug op uw rekeningoverzicht.