Huurachterstand

Hoewel dat natuurlijk niet de bedoeling is, kan het gebeuren dat u een keer te laat bent met het betalen van de huur.
Om te voorkomen dat er grote achterstanden ontstaan, is het van belang dat u zo snel mogelijk (dreigende) betalingsproblemen met ons bespreekt.

Betalingsproblemen

In de huurovereenkomst is afgesproken dat u de huur vóór de eerste dag van de maand betaalt. Hebben wij op die dag geen betaling ontvangen, dan ontvangt u een herinnering. Zo nodig volgt een tweede herinnering (sommatie). U krijgt daarmee ruimschoots de gelegenheid om uw betalingsachterstand te voldoen.

Bespreek het met ons
Vermoedt u dat er toch een betalingsachterstand gaat ontstaan, neem dan direct contact op met onze afdeling Verhuur- en bewonerszaken, telefoon (023) 5259191.

  • Door uw problemen tijdig te bespreken voorkomt u dat wij de vordering uit handen geven aan de gerechtsdeurwaarder. Zo voorkomt u onnodige kosten.
  • Bij een kleine huurachterstand kunnen we een betalingsregeling treffen. Daarbij lost u in maximaal zes termijnen de achterstand af en blijft u de lopende huren op tijd betalen.
     


Schuldhulpverlening
Heeft u iedere maand moeite met rondkomen, dan biedt schuldhulpverlening via de gemeente mogelijk uitkomst. Voor de gemeente Bloemendaal kunt u hiervoor terecht bij Bureau Schuldhulpverlening, Zijlsingel 1 in Haarlem, telefoon (023) 5114040. Woont u in de gemeente Velsen, dan kunt u een intakegesprek aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken, Gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden, telefoon (0255) 567200.