Huuropbouw

Het huurbedrag is opgebouwd uit een aantal bedragen:

Kale huur
Het hoogste bedrag binnen de huuropbouw is de zogeheten kale huur die u betaalt voor het gebruik van de woning. Op het bedrag van de kale huur is ieder jaar per 1 juli de huurverhoging van toepassing.

Servicekosten
In het huurbedrag is een voorschot opgenomen voor de levering van goederen en diensten. Dit zijn servicekosten. Met name huurders van een flat of appartement hebben hiermee te maken. De meest voorkomende servicekosten zijn: water- en stroomverbruik, tuinonderhoud, stookkosten, administratie en schoonmaak. U ontvangt eens per jaar een eindafrekening. Is er maandelijks een te laag voorschot in rekening gebracht, dan moet u bijbetalen. Was het voorschot te hoog, dan krijgt u geld terug.

Overige kosten
In uw huurcontract staat ook welke andere kosten u maandelijks bij vooruitbetaling voldoet. Het kan bijvoorbeeld gaan om een glasverzekering, serviceabonnement of uw lidmaatschap van de Huurdersvereniging Brederode of Brederode wonen zelf.