Wijzigen huurovereenkomst

Wanneer uw woonsituatie verandert, dan is soms een aanpassing van de huurovereenkomst nodig. Bijvoorbeeld bij een andere samenstelling van uw huishouden, maar ook bij de keus voor medehuurderschap.
 

Wijziging huishouden
Een verandering in de samenstelling van uw huishouden kan gevolgen hebben voor uw huurovereenkomst. Dat geldt bijvoorbeeld bij:

  • Overlijden: als één van de huurders overlijdt, dan mag de achterblijvende partner het huurcontract alleen op zijn of haar naam laten zetten. Dat kan per brief of via een wijzigingsformulier. Stuur met uw verzoek een kopie van de overlijdensakte mee.
  • Echtscheiding: als één van de partners de woning verlaat, dan mag de achterblijvende partner het huurcontract alleen op zijn of haar naam laten zetten. Dat kan per brief of via een formulier wijziging huishouden. Samen met uw (ex)partner vult u ook een afstandsverklaring in. Degene die afstand doet van de woning ziet af van verdere rechten op deze woning.
     


Medehuurderschap
In de huurovereenkomst staan de personen die recht hebben op de woning. Wilt u dat uw partner medehuurder wordt? U kunt dit schriftelijk aanvragen door een brief te sturen of door invullen van het formulier wijziging huishouden.

De medehuurder
Voor medehuurderschap moet u voldoen aan één van deze voorwaarden:

  • U voert samen minimaal twee jaar een duurzaam gemeenschappelijk huishouden. De huurwoning is het hoofdverblijf. Dit toont u aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister. Met gemeenschappelijk bedoelen we meer dan ‘inwonen’. Gemeenschappelijkheid van huishouden kunt u bijvoorbeeld aantonen via een gezamenlijke belastingaangifte. Eventueel inwonende meerderjarige kinderen kunnen geen medehuurder worden.
  • U bent getrouwd dan wel geregistreerde partners.

De medehuurder heeft huurbescherming en alle overige rechten en plichten van het huurrecht. Hij of zij is dus ook aansprakelijk voor het betalen van de huur.

Uw aanvraag mag niet als doel hebben de medehuurder op korte termijn huurder te maken. De medehuurder moet bovendien zelfstandig in staat zijn de huur te betalen. Een samenlevingscontract geeft geen recht op medehuurderschap. Wij behouden ons het recht voor uw aanvraag te weigeren bij gegronde redenen.