Bewonersorganisaties

 

Brederode Wonen wil graag weten wat huurders belangrijk vinden als het gaat om hun woning en de buurt. Op die manier kunnen we ons beleid zo veel mogelijk laten aansluiten bij de wensen van onze huurders. Die inspraak is op verschillende manieren gewaarborgd. Deze informatie is te vinden in de folder Bewonersparticipatie.

Huurdersvereniging
De inspraak van huurders is geregeld in de Wet Overleg Huurder/Verhuurder. Ook binnen Brederode is een huurdersvereniging actief. Via overleg met de commissies houden we contact met huurders over onderwerpen die voor hen van belang zijn. Verder bespreken we met de commissie zaken als de begroting, het jaarverslag en het huurbeleid. Huurdersvereniging Brederode heeft een eigen website waarop u alles over hen kunt vinden. Ook de nieuwtjes, bijeenkomsten e.d. staan hier vermeld.

Buurtcommissies
Brederode Wonen heeft buurtcommissies voor de woonkernen Velserbroek, Santpoort-Zuid, Duinlustpark, Bloemendaal-dorp, Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang. Een of meerdere keren per jaar vindt overleg plaats, afhankelijk van de behoefte. De leden van de commissies weten wat er in hun buurt speelt en waar aandacht van de woningcorporatie nodig is.

Inspraak bij renovaties
Om een woongebouw in goede staat te houden, is op gezette tijden renovatie nodig. Omdat zo’n project gevolgen heeft voor de bewoners besteden we extra aandacht aan overleg hierover. Tijdens de voorlichtingsavond voor de huurders vragen we vrijwilligers die voor de duur van het project een renovatiecommissie willen vormen. Wij stellen de inbreng van bewoners zeer op prijs en deze aanpak waarborgt dat de stem van de huurders wordt gehoord.

Lid worden?
Wilt u meepraten over wat u belangrijk vindt voor de buurt en lid worden van een buurtcommissie? Of wilt u meer weten over inspraak voor huurders? Neem dan contact op met onze medewerker Sociaal Beheer, te bereiken van maandag tot en met donderdag van tussen 8.30-15.00 uur op telefoonnummer (023) 5259191.