Klachten


Wij doen ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent. Wij stellen het op prijs als u dat aan ons laat weten. Alleen dan kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Vertel ons uw klacht!
Het kan zijn dat u een klacht heeft over de procedures rond de verhuur of het onderhoud. Maar u kunt ook ontevreden zijn over het handelen van een van onze medewerkers of iemand van een bedrijf dat voor ons werkt. Het gaat dan niet om een reparatieverzoek of het melden van overlast, maar om ontevredenheid over onze dienstverlening, niet correct uitgevoerd werk of afspraken die we niet zijn nagekomen. Vindt u dat u verkeerd of onzorgvuldig bent behandeld? Meld het ons! Bel ons (023-5259191) of kom naar ons kantoor, zodat we samen de situatie kunnen bespreken om een oplossing te vinden.
Komt u niet tot overeenstemming met onze medewerkers, dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier. Dit kan schriftelijk (downloaden) of digitaal. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Uw klacht in behandeling

  • U krijgt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Daarin staat wie uw klacht in behandeling heeft.
  • De reactietermijn op uw klacht in ongeveer tien werkdagen. Als u gedurende die periode vragen heeft, neem dan contact op met degene die uw klacht behandelt.
  • Voor klachten waarbij externe partijen betrokken zijn, is de reactietermijn maximaal vier weken.

Meer informatie staat in onze folder Klachten. Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. Wij helpen u graag!

Nog niet tevreden?
Wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de regionale Geschillencommissie. Verdere uitleg vindt u hier.
Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Geschillencommissie, dan kunt u het conflict aan de kantonrechter voorleggen. Dit moet u zelf regelen.

Specifieke klachten over (achterstallig) onderhoud of de hoogte van de huur worden behandeld door de Huurcommissie. Wilt u nadere informatie, klik dan verwijzen wij u naar de website van de Huurcommissie.

Het behandelen van uw klacht door Brederode Wonen en de regionale geschillencommissie is kosteloos.