Geschillencommissie

 

Bent u niet tevreden met de geboden oplossing door Brederode Wonen? U kunt uw klacht voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie. Deze onafhankelijke commissie is ingesteld door woningcorporaties uit Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. De commissie bestaat uit tenminste drie leden. Geen van deze leden werkt bij of voor Brederode Wonen.

U kunt niet met al uw klachten bij de Geschillencommissie terecht. Als u het niet eens bent met de huurprijs, de huurverhoging of het onderhoud, dan kunt u zich wenden tot de Huurcommissie (zie hun website).

 

Procedure geschillencommissie

  • Om in aanmerking te komen voor behandeling door de regionale Geschillencommissie, moet de klacht eerst al bij Brederode Wonen gemeld en behandeld zijn volgens de klachtenregeling van Brederode Wonen.
  • Om uw geschil bij de commissie in te dienen gaat u naar de website http://www.geschillencommissie.net/. Hier kunt u het formulier geschillencommissie downloaden. Het volledig ingevulde formulier met bijlagen stuurt u vervolgens naar Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties, Antwoordnummer 1872, 2000 WC HAARLEM.
  • De Geschillencommissie hoort beide partijen (hoor en wederhoor) en geeft vervolgens binnen vier weken na de hoorzitting schriftelijk een advies.
  • Het advies van de commissie is niet bindend, maar Brederode Wonen mag alleen gemotiveerd van het advies afwijken.

Meer informatie over de geschillencommissie leest u in onze folder Klachten.

De Kantonrechter

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Geschillencommissie dan kunt u het conflict aan de kantonrechter voorleggen.