Huurcommissie

Voor klachten die gaan over ernstig achterstallig onderhoud, de huurprijs, de huur-verhoging of de servicekosten voor uw woning, kunt u een procedure (verzoekschrift) starten bij de Huurcommissie.

Verzoekschrift

Voor iedere procedure is er een apart verzoekschrift. Deze kunt u vinden en downloaden op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend.

Huurcommissie
Postbus 16495                                           

2500 BL Den Haag
Telnr: 1400
www.huurcommissie.nl