Kwaliteit


Kwaliteit van dienstverlening

Brederode Wonen wil de kwaliteit van haar dienstverlening voortdurend op een hoog peil houden. Hiervoor hanteren we de kwaliteitseisen van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Dat betekent voor u in de praktijk:

  • Ons kantoor is op alle werkdagen geopend; voor de meeste zaken kunt u zonder afspraak binnen lopen;
  • Brederode Wonen is telefonisch goed bereikbaar;
  • We bieden informatie overzichtelijk aan zodat u snel vindt wat u zoekt;
  • Veel huurders willen hun woning naar hun eigen smaak aanpassen. Wij informeren huurders duidelijk over wat zij wel en niet mogen veranderen;
  • U kunt de huur op verschillende manieren betalen;
  • Onze woningen verkeren in goede staat en waar nodig voeren we reparaties uit;
  • Wij houden u op de hoogte van de jaarlijkse onderhoudsprojecten;
  • Bij een klacht over onze dienstverlening doen onze medewerkers hun uiterste best zo snel mogelijk een bevredigende oplossing te vinden;
  • Als u naar een andere woning verhuist, begeleiden wij u bij het opzeggen van de huur en alles wat daarbij komt kijken;
  • Voordat u definitief een woning kiest, ontvangt u alle belangrijke informatie over die woning en de omliggende wijk.

Meer informatie over onze kwaliteit van dienstverlening leest u in de folder Wij staan voor kwaliteit.

KWH-Huurlabel
Brederode Wonen heeft sinds 2009 het KWH-Huurlabel. Dit is een soort keurmerk voor corporaties, waarmee wordt aangetoond dat wij aan hoge kwaliteitseisen voldoen op het gebied van dienstverlening aan onze huurders. Het label wordt toegekend door een onafhankelijke instelling - Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector - die door uitgebreid onderzoek onze kwaliteiten toetst. Een belangrijk deel van de beoordeling vindt plaats door middel van een klanttevredenheidsonderzoek onder onze huurders.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening voortdurend onder de loep wordt genomen. Het KWH toetst daarom doorlopend hoe wij werken en of onze huurders daarover tevreden zijn.