Onderhuur

In principe woont u als huurder zelf in de gehuurde woning en is het niet de bedoeling dat de huurder iemand anders de woning laat bewonen. Wanneer dat nou wel en wanneer dat niet is toegestaan, leest u hieronder.

Uitgangspunt van Brederode Wonen is dat degene die de woning formeel huurt er ook zelf woont. Om de verdeling van betaalbare huurwoningen eerlijk te laten verlopen, is onderhuur niet toegestaan. Constateren wij dat dit toch gebeurt, dan wordt de overeenkomst via de rechter ontbonden. De huurder blijft aansprakelijk voor de eventuele schade en overlast die de onderverhuurder veroorzaakt. Huurders die huurtoeslag ontvangen, moeten deze terugbetalen. Verder kunnen ze een naheffing verwachten van de Sociale Dienst en/of de Belastingdienst wegens illegale inkomsten.

Huisbewaring
Er bestaat een manier om uw huis volgens de regels tijdelijk aan iemand anders te verhuren. Bijvoorbeeld als u op proef gaat samenwonen. U kunt voor maximaal één jaar een huisbewaarder aanwijzen. Belangrijke voorwaarde is dat u vooraf toestemming vraagt bij Brederode Wonen.

Meer informatie - en een aanvraagformulier - vindt u in de folder Huisbewaarderschap.