Woonfraude

De wachttijden voor huurwoningen in Bloemendaal en Velsen zijn lang. Dan is het oneerlijk als huurders illegaal iemand anders in hun huis laten wonen. Brederode doet er daarom alles aan woonfraude te voorkomen.

Een woning tegen de regels onderverhuren belemmert een eerlijke verdeling van betaalbare huurwoningen. Het tast bovendien de leefbaarheid in een buurt aan omdat onderhuurders zich vaak minder verbonden voelen met hun omgeving.

Uitgangspunt van Brederode Wonen is dat degene die de woning formeel huurt er ook zelf woont. Onderhuur is niet toegestaan. Constateren wij dat dit toch gebeurt, dan wordt de overeenkomst via de rechter ontbonden. De huurder blijft aansprakelijk voor de eventuele schade en overlast die de onderverhuurder veroorzaakt. Huurders die huurtoeslag ontvangen, moeten deze terugbetalen. Verder kunnen ze een naheffing verwachten van de Sociale Dienst en/of de Belastingdienst wegens illegale inkomsten.

Melden
Vermoedt u dat in uw omgeving iemand zijn of haar huurwoning van Brederode niet zelf als woning gebruikt, dan vragen wij u dit te melden. Dat kan door het formulier Melding woonfraude ingevuld naar ons te sturen. Uiteraard behandelen wij uw bericht vertrouwelijk. U kunt ook anoniem een melding doen als u niet wilt dat uw naam bekend raakt. Bijvoorbeeld omdat u de situatie bedreigend vindt. Dit kan het onderzoek wel bemoeilijken omdat we bij vragen geen contact met u kunnen opnemen.
Een vermoeden van woonfraude kunt u ook per email aan ons melden via info@brederodewonen.nl, onder vermelding van ‘Woonfraude’. In dit geval vragen wij u ook uw telefoonnummer te melden.

Reactie op melding
Vermoedens van woonfraude onderzoeken wij nauwkeurig. Dat kost tijd. Het kan dus even duren voordat u iets merkt van onze acties. Wanneer uw (email)adres bij ons bekend is, bevestigen wij de ontvangst van uw melding.
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij onze afdeling Sociaal Beheer.

Huisbewaring
Er bestaat een manier om uw huis volgens de regels tijdelijk aan iemand anders te verhuren. Bijvoorbeeld als u op proef gaat samenwonen. U kunt voor maximaal één jaar een huisbewaarder aanwijzen. Belangrijke voorwaarde is dat u vooraf toestemming vraagt aan Brederode Wonen.
Lees hier meer over huisbewaarderschap.