Reparatie/onderhoud

Eén van onze taken als verhuurder is ervoor te zorgen dat de basis van onze huurwoningen in orde is. Brederode Wonen voert daarom al het groot onderhoud uit. Als huurder heeft u de plicht de woning en de eventuele tuin goed te verzorgen. Alle informatie over het onderhoud leest u in onderstaande folder.

Hoe de rechten, plichten en kosten worden verdeeld tussen Brederode Wonen als verhuurder en u als
huurder, wordt verder uitgelegd in de pagina’s in de linker menubalk. Ook vindt u hier informatie over hoe u reparatieverzoeken kunt indienen en in welke gevallen er sprake is van spoed. Tenslotte geven wij hier alle praktische informatie over het serviceabonnement en de glasverzekering.  Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons mailen (info@brederodewonen.nl) of bellen (023) 5259191.


Storingen/reparaties
Heeft u klachten over de staat van uw woning, zijn er storingen of is er iets kapot? U kunt dit telefonisch
(023 - 5258395 op werkdagen tussen 9 en 10 uur), schriftelijk of digitaal aan ons doorgeven. Dit geldt uiteraard ook voor reparaties die onder het serviceabonnement vallen.

Termijnen
Na een reparatieverzoek via email of digitaal nemen we binnen één werkdag contact met u op en hoort u welk bedrijf de reparatie uitvoert. Na ontvangst van een schriftelijke melding gebeurt dat binnen vijf werkdagen. Bij een telefonische melding hoort u meteen welke maatregelen we kunnen treffen. Een spoedeisende reparatie handelen we direct af. In andere gevallen bedraagt de termijn maximaal tien werkdagen.

In principe wordt voor het uitvoeren van de reparatie met u een afspraak gemaakt voor een bepaald tijdstip, maar in ieder geval binnen een tijdsbestek van 2 uur.

Klachten over de centrale verwarming
Voor klachten over de centrale verwarming belt u rechtstreeks met de installateur, tenzij de cv-installatie niet tot de verhuur van de woning behoort. Een sticker met het telefoonnummer van de installateur hoort op de cv-ketel te zitten. Is dit niet het geval, dan kunt u deze telefonisch (023 - 5259191) bij ons opvragen.