Groot en gepland onderhoud

Onder groot onderhoud verstaan we bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, het plaatsen van nieuwe kozijnen of een dak-of gevelrenovatie in een complex van woningen. Deze werkzaamheden plannen wij ruim van tevoren in. Is uw woning erbij betrokken, dan ontvangt u van ons tijdig bericht.

Bij ingrijpend onderhoud kunnen we hinder voor bewoners niet altijd voorkomen. Wij doen ons best het werk zo snel mogelijk af te ronden met zo min mogelijk overlast. Uiteraard kunt u altijd onze opzichters bellen als u vragen heeft. Op werkdagen kunt u hen rechtstreeks bereiken tussen 9 en 10 uur op telefoonnummer (023) 5258395.