Uw woning veranderen


Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u misschien uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak. Brederode Wonen werkt daar graag aan mee. Maar we toetsen uw plannen wel aan onze kwaliteitsvoorwaarden; daarom is het belangrijk dat u ze vooraf met ons bespreekt. 

Inrichten naar eigen wens
Er zijn allerlei veranderingen denkbaar die een huis aantrekkelijker kunnen maken, zoals een nieuwe keuken
of een houten vloer. Wij houden rekening met het belang van onze huidige én toekomstige huurders. 
Aanpassingen mogen geen overlast veroorzaken of schade aan de woning toebrengen. Ook mag een verandering geen nadelige gevolgen hebben voor een volgende bewoner.

Toestemming vragen
Voldoet een verandering niet aan onze voorwaarden, dan moet u deze bij vertrek voor eigen kosten weer ongedaan maken. Daarom is het verstandig om, voordat u begint, toestemming te vragen. In de folder De woning veranderen naar uw wens staan de voorwaarden plus een overzicht van de wijzigingen die u zelf mag uitvoeren.

Aanvraagformulier
Heeft u concrete plannen? Neem dan contact op met onze opzichter of vul het Aanvraagformulier zelf aangebrachte voorzieningen in. Bij goedkeuring ontvangt u een schriftelijke bevestiging. In overleg kan Brederode het werk voor u uitvoeren. Gaat u zelf klussen, doe het dan veilig en vakkundig. Kijk voor tips op de website www.verbeteruwhuurwoning.nl.
 


Aanpassingen om medische redenen

Voor mensen met een lichamelijke beperking kan een aanpassing van de woning veel verschil maken. In een huis dat aansluit bij hun behoeften zijn zij beter in staat zichzelf te redden in het dagelijks leven.

Informatie over vergoedingen
Aanpassingen om medische redenen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. In sommige gevallen hoeft u deze niet zelf te betalen. Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden of een aanpassing in uw woning nodig heeft kunt u meer informatie opvragen via de volgende instanties: