Veiligheid

Dat de meeste ongelukken in huis gebeuren is inmiddels wel bekend. Wanneer u eens gericht naar uw eigen woning kijkt, dan wordt u zich bewust van risicofactoren als losliggende snoeren, ondeugdelijke sloten of gebrekkige trapleuningen. Vaak kan met relatief simpele maatregelen de veiligheid van uw huis al worden verbeterd en kunnen ongelukken en ander leed worden voorkomen.

Inbraakpreventie: veiligheidssloten
Wanneer er in huis wordt ingebroken, is dat om verschillende redenen een ontzettend vervelende ervaring voor de bewoners. Als er spullen zijn gestolen is dat verschrikkelijk, maar de wetenschap dat er een vreemde ongewenst in uw huis is geweest en aan uw spullen heeft gezeten, zorgt vaak voor een nog langere nasleep. Immers, uw huis voelt niet meer zo veilig als voorheen. 

Ook hier geldt dus dat voorkomen beter is dan genezen. Inbraak kan vaak voorkomen worden door het treffen van de juiste maatregelen. Een daarvan is het (laten) aanbrengen van extra veiligheidssloten met politiekeurmerk. Brederode Wonen keert een vergoeding uit van 25% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 200 per woning. U kunt de vergoeding schriftelijk bij ons aanvragen. Voegt u de nota hieraan toe.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact opnemen met de opzichters op nummer (023) 525359 (tussen 9 en 10 uur).

Brand
Er zijn allerlei maatregelen te nemen om de kans op brand in huis te verkleinen. Zo is het belangrijk om de schoorsteen regelmatig te laten vegen, de strijkbout niet onbewaakt achter te laten en lucifers buiten het bereik van kinderen te houden. Maar denk ook aan het uitzetten van wasdroger of wasmachine. En haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact.

Maar ook wanneer deze en andere preventiemaatregelen getroffen zijn, kan het nog gebeuren dat er onverhoopt brand uitbreekt in huis. In dat geval kan een rookmelder het grote verschil maken. Al onze nieuw te renoveren woningen worden dan ook uitgerust met rookmelders. Weetjes over veiligheid in huis 

TIPS voor brandveilige huurwoningen (Folder van de Brandweer)