Voor zoekers

Een woning zoeken

Als u een woning zoekt, bent u bij Brederode Wonen aan het juiste adres!
Wij hebben een zeer divers woningaanbod in de verhuur. Momenteel worden er geen woningen te koop aangeboden. Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod op de volgende pagina's

Hoe werkt het?
Wat u moet doen als u een woning ziet waar u voor in aanmerking wilt komen, leest u hier. Als u vragen heeft, kunt natuurlijk altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

Houdt u rekening met de (wettelijk vastgestelde) bedragen voor het maximale inkomen en de maximale huur die gelden voor 2017. Klik hier voor het overzicht "passend toewijzen".

Deze woningen gaan met voorrang naar huurders die voldoen aan de samenstelling van het huishouden in combinatie met het inkomen zoals hierboven genoemd.

En als de huur hoger is?
De woningen met een huur tussen de € 635,05 en € 710,68 zijn alleen bedoeld voor huurders met een inkomen dat hoger is dan hierboven genoemd, maar lager is dan € 36.165.
Voor deze woningen is geen huurtoeslag mogelijk.  

Vrije sector
Wij verhuren af en toe ook woningen in de vrije sector. Dit betekent dat de huur wat hoger is dan van een sociale huurwoning, maar ook dat u niet aan de (inkomens-) eisen van een sociale huurwoning hoeft te voldoen.