Nieuwbouw


In de gemeenten Bloemendaal en Velsen, waar Brederode Wonen actief is, zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw van huurwoningen beperkt. We proberen zoveel mogelijk deel te nemen aan de projecten die er zijn, zodat we ons woningaanbod aantrekkelijk kunnen houden.
Op dit moment zijn er helaas geen nieuwbouwprojecten. Onze laatste project is Het Terras in Santpoort-Noord geweest. Alle appartementen van dit project zijn inmiddels verhuurd.

Belangstelling?
Wilt u (in de toekomst) in aanmerking komen voor een woning in een nieuwbouwplan, dan is het verstandig om u als woningzoekende in te schrijven. Voor een woning in de gemeente Bloemendaal kunt u dat doen bij Woonservice.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning in Velsen, schrijft u zich dan in op de website van Wonen in Velsen.
Sinds 6 januari 2014 gebruiken de corporaties binnen de gemeente Velsen een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De belangrijkste verandering is dat woningzoekenden zelf moeten reageren op de aangeboden woningen. Het gaat om de woningen van Velison Wonen, Brederode wonen en Woningbedrijf Velsen. De inschrijfduur bepaalt de volgorde van het toewijzen van een huurwoning.

Doorstroom
Sinds de komst van de nieuwe woningwet 2015 mogen wij 25% van de vrijkomende huurwoningen zelf toewijzen. Van die vrije bemiddelingsruimte maken we ook gebruik wanneer woningen van nieuwbouwprojecten beschikbaar komen. Voorwaarde voor de toewijzing is dat we hiermee de doorstroming bevorderen, om zo veel mogelijk mensen passend te laten wonen. Zowel passend qua inkomen als ruimte en omgeving. Een duidelijk voorbeeld zijn huurders van 65 jaar en ouder die een eengezinswoning verlaten en verhuizen naar een seniorenwoning.

 

                                                                                              

Er zijn geen woningen gevonden.