Mijn buurt

Brederode doet meer dan het beheren van woningen. Wij willen er actief aan bijdragen dat onze huurders zich prettig en veilig voelen op de plek waar ze leven. Daarom bemiddelen we bij problemen tussen bewoners en besteden we extra aandacht aan kwetsbare huurders.

Buurtactiviteiten
Brederode Wonen hecht belang aan een prettige woonomgeving voor haar huurders. Dat betekent naast een goed onderhouden huis en een veilige buurt, ook een goed contact met de buren. Sommige mensen hebben alleen behoefte aan een vriendelijk 'goedemorgen' van de buurman, anderen vinden het prettig om de buren wat beter te kennen.

Helaas heeft de overheid besloten dat wij geen bijdragen meer mogen verstrekken voor buurtbarbeques en dergelijke. Heeft u een idee voor iets wat uw buurt "beter" maakt? Neem dan contact op met Loes Duin, onze medewerker sociaal beheer. Zij kan u vertellen of uw idee financieel door ons ondersteund mag worden.