Reparaties en Onderhoud

Reparatieverzoeken aan uw woning kunnen worden doorgegeven tijdens het telefonisch spreekuur van de opzichters, iedere werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur op telefoonnummer (023) 525 83 95. U kunt de melding ook per mail (info@brederodewonen.nl), het klantportaal of via het formulier doorgeven. Voor het uitvoeren van de reparatie zal de aannemer contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Serviceabonnement
Reparaties die onder het serviceabonnement vallen kunt u ook via de bovenstaande gegevens doorgeven. Lees hier alles over het serviceabonnement. Aanmelden voor het serviceabonnement kan via dit formulier of via het klantportaal.
Voor het serviceabonnement betaalt u maandelijks € 8,00. Dit bedrag nemen we als ‘kosten serviceabonnement’ in de bruto huur op, maar dit stijgt niet mee met de jaarlijkse huurverhoging.

Storing van CV, een glasbreuk of verstopping
Een storing aan uw Cv-installatie kunt u rechtstreeks doorgeven aan het bedrijf dat het onderhoud van uw installatie verricht. Het telefoonnummer van dit bedrijf staat op de meest recente sticker op uw Cv-ketel.
Als u glasschade heeft en bent u via Brederode Wonen hiertegen verzekerd, dan kunt u zelf bellen naar de Glaslijn, telefoonnummer 0800 020 50 50.
Heeft u een verstopping van het riool, dan kunt u zelf contact opnemen met De Bie Rioolservice, telefoonnummer (023) 539 70 30.

In geval van nood
Spoedeisende klachten kunt u buiten het spreekuur melden via telefoonnummer (023) 525 91 91. In uiterste noodgevallen kunt u na 17.00 uur het onderhoudsnummer (023) 525 83 95 bellen; u wordt dan doorverbonden met de meldkamer. Is de klacht urgent, dan wordt deze direcht afgehandeld. Mocht achteraf blijken dat een reparatieverzoek niet spoedeisend was, dan brengen wij alle gemaakte kosten bij u in rekening.

Onder een noodgeval verstaan we:

- Ernstige daklekkage waardoor leefruimtes niet meer bewoonbaar zijn.
- Inbraakschade, zodanig dat ramen of deuren niet meer afgesloten kunnen worden.
- Stormschade, zodanig dat lekkage ontstaat of draaiende delen niet meer afgesloten kunnen
  worden.
- Verstopping van de riolering waarbij er sprake is van overstroming.
- Brand.
- Ernstige lekkage van gasleidingen.
- Liftstorningen in flatgebouwen (rechtstreeks bellen met liftservice, telefoonnummers staan bij of
   in de lift vermeld).
- Storningen aan de elektravoorzieningen, zodanig dat de woning geheel of grotendeels is
   verstoken van stroom.

De glasverzekering
Bij het ondertekenen van een nieuwe huurovereenkomst sluiten wij direct een glasverzekering af.
Als deelnemer aan de collectieve glasverzekering kunt u bij glasschade rechtstreeks bellen met de Glaslijn op telefoonnummer 0800-020 50 50).
Lees hier meer over de glasverzekering.

Groot en gepland onderhoud
Onder groot onderhoud verstaan we bijvoorbeeld het buitenschilderwerk, het plaatsen van nieuwe kozijnen of een dak-of gevelrenovatie in een complex van woningen. Deze werkzaamheden plannen wij ruim van tevoren in. Is uw woning erbij betrokken, dan ontvangt u van ons tijdig bericht.
Bij ingrijpend onderhoud kunnen we hinder voor bewoners niet altijd voorkomen. Wij doen ons best het werk zo snel mogelijk af te ronden met zo min mogelijk overlast.

Groenonderhoud
Wij onderhouden doorgaans de tuinen rond woningcomplexen die bestemd zijn voor gezamenlijk gebruik door de bewoners van het complex. De kosten van dit onderhoud berekenen wij veelal via de servicekosten aan de bewoners door. Dit onderhoud bestaat bijvoorbeeld uit het maaien van het gras en het snoeien van de heggen. Huurders van eengezinswoningen met een tuin zorgen zelf voor het tuinonderhoud.

Tuinbeleid
Een deel van onze huurders huurt een woning met een tuin. Het onderhoud van de tuin valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Om voor iedereen inzichtelijk te maken wat de verplichtingen/regels zijn t.o.v. de tuin is er een tuinbeleid opgesteld. Lees hier meer over het tuinbeleid.