Ga naar de inhoud

Brederode Wonen bestaat sinds 1901 en is gevestigd in Bloemendaal. Wij bezitten en beheren ruim 1.500 woningen in de gemeenten Bloemendaal en Velsen. Als randstedelijke corporatie houden we ons bezig met het aanbieden en beheren van betaalbare huurwoningen voor mensen met een beperkt gevulde portemonnee.

De mogelijkheden om sociale huurwoningen te bouwen in Bloemendaal en Velsen zijn beperkt, maar wij zetten ons in voor uitbreiding of op zijn minst behoud van het aanbod. We hebben een zeer gevarieerd woningbezit in een bijzondere, groenrijke omgeving en we zijn er trots op!

Duurzaam dichtbij
In het ondernemingsplan 2019-2023 laten wij zien dat de betrouwbare, sociale corporatie blijven die dicht bij de huurders staat en kiest voor duurzame oplossingen. De nadruk op deze waarden verschuift wel. Vooral op het gebied van duurzame oplossingen hebben we grote stappen te zetten. Het toekomstbestendig maken van de voorraad maakt hier in toenemende mate deel van uit. En zonder in te boeten aan klantvriendelijkheid en menselijke maat, vraagt deze tijd om een efficiënte bedrijfsvoering en oog voor de omgeving. Daarin is ruimte om per geval te bekijken wat nodig is en leveren we maatwerk als dat kan.

Speerpunten

Gestuurd door zowel (maatschappelijke) ontwikkelingen als de input van stakeholders en passend binnen onze missie en visie, richten wij ons de komende periode op 5 speerpunten om ons streven van Duurzaam dichtbij waar te kunnen maken.

Het gaat ons erom dat:

  1. betaalbaar wonen mogelijk blijft in de gemeenten Bloemendaal en Velsen
  2. we de betrouwbare, sociale corporatie zijn die dicht bij huurders, woningzoekenden en partners staat
  3. het beheer dat wij voeren, zowel qua dienstverlening als in technische zin, van hoge kwaliteit is
  4. duurzaamheid een realistische plaats inneemt in de ambities
  5. en dat de organisatie blijvend financieel en inhoudelijk in staat is om de ambities te realiseren.

Onze kernwaarden
Betrouwbaar - Sociaal - Dichtbij - Duurzaam

 

Duurzaam dichtbij

 

 

Brederode Wonen is een betrouwbare, sociale corporatie die dichtbij de samenleving / de huurders staat en kiest voor duurzame oplossingen.
Brederode Wonen: thuis in goed wonen