Ga naar de inhoud

Kwaliteit van dienstverlening

Brederode Wonen wil de kwaliteit van haar dienstverlening voortdurend op een hoog peil houden. Hiervoor hanteren we de kwaliteitseisen van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).

 

Brederode Wonen heeft sinds 2009 het KWH-Huurlabel. Dit is een soort keurmerk voor corporaties, waarmee wordt aangetoond dat wij aan hoge kwaliteitseisen voldoen op het gebied van dienstverlening aan onze huurders. Het label wordt toegekend door een onafhankelijke instelling - Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector - die door uitgebreid onderzoek onze kwaliteiten toetst. Een belangrijk deel van de beoordeling vindt plaats door middel van een klanttevredenheidsonderzoek onder onze huurders. Als onze sterke punten worden genoemd: behulpzaam, betrouwbaar en klantgericht. Wat nog beter kan is de klachtenafhandeling. We zijn blij met de waardering van onze huurders en werken aan de verbeterpunten.

Kwaliteit van woningen
Naast de kwaliteit van onze dienstverlening, houden wij ons vanzelfsprekend intensief bezig met de kwaliteit van onze woningen. Wij hechten belang aan een hoog onderhoudsniveau. Daarbij wordt bovendien zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu. Dit betekent dat wij waar wij kunnen energiebesparende maatregelen treffen en gebruik maken van verantwoorde materialen.