Ga naar de inhoud

Brederode Wonen is een maatschappelijke onderneming die als missie heeft om volkshuisvesting te bieden in de gemeenten Bloemendaal en Velsen voor lagere en middeninkomens. Daarbij staat de aandacht voor een goed woon- en leefklimaat centraal. Kernwaarden zijn: betrouwbaar, sociaal, dichtbij, duurzaam.

Brederode Wonen houdt zich bezig met het klantgericht beheren en verbeteren van haar woningbezit en zet zich in voor het behoud en realisatie van betaalbare woningen in Bloemendaal en Velsen. Onze primaire doelgroep bestaat uit mensen met een laag inkomen van maximaal € 36.798 (peildatum 1-1-2018). De secundaire doelgroep bestaat uit personen met de zogenaamde middeninkomens. Wij opereren bewust lokaal op het niveau van woonkernen omdat we – als kleine corporatie – hierdoor als geen ander op de hoogte kunnen zijn van wat er speelt in de omgeving en wij op deze wijze bovendien het maatwerk kunnen leveren waar we naar streven. Dit geldt zowel op het (bouw)technische als het maatschappelijke vlak. Een goede samenwerking met lokale partners is hierbij onontbeerlijk. Wij profileren ons daarbij als sociale en groene corporatie.

Wij hebben als doel de sociale cohesie in de gebieden waar wij werkzaam zijn, te bevorderen. Dat doen wij in de eerste plaats samen met onze huurders en de Huurdersvereniging (HVB), met de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. We zijn goed in staat om daar een belangrijke rol in te vervullen vanwege onze bekendheid met de bewoners, het karakter van de verschillende woonkernen en de contacten die de werkorganisatie in de woonkernen heeft opgebouwd. We willen aan onze bewoners en belanghebbenden duidelijk maken dat wij voortdurend aandacht hebben voor de behoeften in de onderscheiden woonkernen. Wij stellen ons functioneren in de breedte van de organisatie daar op in. Op het vlak van leefbaarheid willen wij proactief bezig zijn.
We hebben hiervoor regelmatig overleg met de belanghebbenden, zowel op de schaal van de gemeenten waarin wij werkzaam zijn, als op die van de woonkernen waarin we ons bezit hebben.

Toekomstvisie
Als kleine organisatie staan wij dicht bij onze huurders. Omdat wij deze kracht in de toekomst willen behouden, moeten onze activiteiten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vraagt, behalve continuïteit, ook aanpassing. Hoe we dit willen realiseren, leest u in ons ondernemingsplan 2019-2023 Duurzaam Dichtbij

 

Duurzaam dichtbij