Ga naar de inhoud

Woningzoekenden in Zuid-Kennemerland en IJmond kunnen sinds november 2018 in één systeem zoeken naar corporatiewoningen in beide regio’s. Zeven woningcorporaties bundelen hun aanbod in MijnWoonservice.nl.

Uit de trendmonitor 2022, waarin ook wordt teruggeblikt op de periode 2019-2022, blijkt dat het merendeel van de woningen wordt verhuurd aan reguliere woningzoekenden. Daarnaast verhuizen inwoners steeds gemakkelijker binnen de regio en blijft de druk op de woningmarkt toenemen.

Reguliere woningzoekenden

De corporatiewoningen in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond gaan sinds de samenwerking steeds vaker naar regulier ingeschreven woningzoekenden, dit liep op van 56 naar 64% oftewel 1.472 woningen in 2022. Daarnaast werden 163 woningen verhuurd op basis van klantwensen of zorg zoals bijvoorbeeld aan de achtergebleven inwoners na een overlijden, woningruil en (senioren) die verhuizen naar een toegankelijkere of speciale zorgwoning. Ook werden 101 woningen verhuurd aan huurders die vanwege een grootschalige renovatie of sloop/nieuwbouw naar een andere woning moesten verhuizen en 133 aan inwoners die om sociale of medische redenen met spoed een andere woning nodig hadden.

Bijzondere doelgroepen

Bij wet is geregeld dat mantelzorgers mogen verhuizen om deze zorgtaak uit te kunnen voeren. In de periode 2019-2022 waren dit er 11 in totaal. De uitvoering van de taakstelling van de Rijksoverheid op het gebied van huisvesten van statushouders varieerde de afgelopen 4 jaar sterk: van 79 tot 203.
De regio kent ook een uitstroomregeling, oftewel het Pact voor Uitstroom. Deze regeling is vastgelegd in de huisvestingsverordeningen van de gemeenten. De aantallen zijn sinds 2019 teruggelopen van 130 naar 101 in 2022.

Verhuizingen over de gemeentegrenzen

Uit de trendmonitor blijkt dat woningzoekenden vanaf 2019 over de grenzen van de gemeenten en de voormalige regio’s heen reageren. Zij slagen ook in buurgemeenten en de voormalige buurregio voor een woning. Vrijwel tussen alle gemeenten vinden verhuizingen plaats. Woningzoekenden maken gebruik van het gevarieerde aanbod in woningtypes en woonmilieus, zoals bedoeld.

De meeste woningzoekenden slagen echter nog steeds vaker in hun eigen gemeente dan daarbuiten. Vaak wachten eigen inwoners zelfs nog wat langer op de hun meest geliefde woning.

Langere inschrijftijd

Woningzoekenden hebben sinds 2019 wel steeds meer inschrijftijd nodig om een woning te vinden. De oplopende inschrijftijd is een landelijke trend als gevolg van een toenemende druk op de woningmarkt. In onze regio liep deze op van 6,9 jaar in 2019 naar 7,4 jaar in 2022. Voor een woning in Zuid-Kennemerland is iets meer inschrijftijd nodig dan in de IJmond. De inschrijftijd voor jongeren tot 28 jaar, senioren vanaf 55 jaar en de doelgroep die huursubsidie ontvangt, ligt onder het regionale gemiddelde.

De toenemende druk is ook terug te zien in het oplopend aantal reacties op een advertentie. Dit steeg van gemiddeld 266 reacties in 2019 naar 417 in 2022. Ondanks de toegenomen druk op de woningmarkt blijven woningzoekenden kritisch: gemiddeld wordt de woning aan de 5e woningzoekende verhuurd.

www.woonservicekennemerland.nl