Ga naar de inhoud

Alle bij branchevereniging Aedes aangesloten corporaties zijn verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Dat geldt ook voor Brederode Wonen.
Een visitatie geeft inzicht in de prestaties van een corporatie. Het is bovendien een manier om verantwoording af te leggen. 
In 2023 is Brederode Wonen voor de vierde keer gevisiteerd, deze keer door Reaflex.

Lees hier het Visitatierapport 2019 - 2022.